Vinduer drei og vipp

001PVindu 1-rams

Vindu 1-rams drei og vipp.jpg
Klikk på bilde av vindustypen for mer info og valg av muligheter

002PVindu 2-rams

Vindu 2-rams drei og vipp med rømningspo

008PVindu 2-rams

fast + åpning

Drei og vipp + fastkarm.png

004PVindu 3-rams alle til å åpne

Vindu drei og vipp 3 rams.jpg

003PVindu 3-rams fast i senter

Vindu 3-rams drei og vipp med fast i sen

005PVindu 4-rams

Vindu 4-rams drei og vipp.jpg

006PVindu 6-rams fast i senter

Vindu 6-rams drei og vipp med fast i sen

007PVindu 6-rams alle til å åpne

Vindu 6-rams drei og vipp med fast i sen

Vindu 1-rams mønevindu

Vindu Mønevindu drei og vipp.jpg

Vindu 1-rams

kuttet hjørne

Vindu Skrå kuttet hjørne drei og vipp.jp

Vindu 1-rams

+ spiss topp

Vindu Mønevindu drei og vipp med fastkar

Vindu 1-rams

buet topp

Buet%20topp%20drei%20og%20vipp%20open_ed

Vindu 2-rams

buet topp

Buet%20topp%20drei%20og%20vipp%202-rams%

Vindu 2-rams

+ buet topp

Vindu 2-rams buet topp fastkarm drei og

Ta gjerne kontakt angående spesialvinduer. 

Det er stor ulighet for at vi kan lage nettopp ditt vindu.

Våre vinduer og dører kan produseres med farge, ulig farke ute og inne. Vi kan også legge på folie for å få en tre lignende strukur.

Be om pris, pør oss om muligheter

Bilde25.png
Bilde17.png
Bilde18.png
Bilde14.jpg
Bilde16.png
Bilde23.png
Bilde24.png