1-rams Fastkarm

Fastkarm 1 rams.jpg

Vindu 1-rams fastkarm  

Dette er ett vindu som ikkje kan åpnes.

1-rams Drei & vipp

Drei og vipp 1 rams open.jpg

Vindu 1-rams drei og vipp  

 Vinduet drei og vipp er ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

3-rams Drei og Vipp med fast i senter

Vindu 3-rams drei og vipp 

 Vinduet drei og vipp er ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

2-rams Fastkarm

fastkarm 2-rams.jpg

Vindu 2-rams fastkarm  

Dette er ett vindu som ikkje kan åpnes.

2-rams Drei og Vipp

Drei og vipp 2 rams open.jpg

Vindu 2-rams drei og vipp  

 Vinduet drei og vipp er ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Drei og vipp 4-rams

Vindu 4-rams drei og vipp.jpg

Vindu 4-rams Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Rammene kan leveres i ulik bredder, men må ha lik bredde oppe og nede.

6-rams vindu

Vindu 6-rams drei og vipp med fast i sen

Vindu 6-rams Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Rammene kan leveres i ulik bredder, men må ha lik bredde oppe og nede.

Rammene kan også kombineres med åpningsrammer og fastkarm.

2-rams m/rømmningspost

Vindu 2-rams drei og vipp med rømningspo

Vindu 2-rams med rømmings-post Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting. Her er midt posten løs slik at den følger den ene rammen når vinduet åpnes. Dette øker da totalbredden på vinduet, og kan da fungere som en godkjent rømningsvei om vinduet er stort nok.

Rammene kan leveres i ulik bredder.

1-rams

med buet topp

Vindu 1-rams buet topp drei og vipp.jpg

Vindu 1-rams med buet topp Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Her er det mulighet å få laget ett vindu med bue øverst.

Vinduet kan også leveres som fastramme.

2-rams

med buet topp

Vindu 2-rams buet topp drei og vipp.jpg

Vindu 2-rams med buet topp Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

2-rams

med buet topp som fast felt

Vindu 2-rams buet topp fastkarm drei og

Vindu 2-rams med buet topp som fast felt Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Her er det mulighet å få laget ett vindu med bue øverst som ett fast felt. Vinduene under vil være vanlig åpningsvinduer, innad slående.

1-rams

mønevindu åpningsvindu med fastkarm øverst

Vindu Mønevindu drei og vipp med fastkar

Vindu 1-rams mønevindu Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Her er ett vindu med fastramme øverst, og åpningsramme nederst.

Vindu bunnhengslet fix 3.jpg

Bunnhengslet

Vindu 1-rams bunnhengslet er ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hengslene sitter i bunn av vinduet. Vinduet vippes inn i rommet. Den kan vippes helt ned om en tar bort holderen på siden av vinduet.

Vindu Mønevindu drei og vipp 3.jpg

1-rams

mønevindu

Vindu 1-rams mønevindu Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Vindu Skrå kuttet hjørne drei og vipp.jp

1-rams

Skråvindu kuttet

Vindu 1-rams skråvindu kuttet Vinduet kan leveres som ett utadslående vindu, eller som ett drei og vipp vindu. Drei og vipp vinduer ett vindu hvor rammen kan vippes inn i toppen, og hele vinduet kan dreies sideveis inn i rommet for vasking og utlufting.

Her er det mulighet å kutte hjørne på vinduet i en skrå.

Rundt vindu med øverst dels om åpningsvindu

Halvmåne bunnhengslet.jpg

Vindu rundt med mulighet for lufting er ett vindu hvor den øverste halvdel av vinduet kan vippes inn i toppen.

Topphengslet vindu

Vindu topphengslet.jpg

Vindu 1-rams topphengslet er ett vindu hvor rammen vippes ut, og hvor hengslene er i toppen av vinduet. Det er mulig å ta av sikring slik at vinduet kan åpnes i 90 grader. 

Balkongdør drei og vipp

standard

Balkongdør drei og vipp enkel vindusdør.

Balkongdør drei og vipp standard er en dør hvor døren kan vippes inn i toppen for lufting, eller sideveis inn i rommet.

Døren leveres med dørklinke begge sider, og det kan velges låsesystem. Standard er blindeskilt ute og låseknapp inne.

Døren leveres med flat terskel og kan leveres med 2 og 3 lag glass.

Døren kan levers som 1-fløyet eller som 2-fløyet dør

Balkongdør drei og vipp

vindusdør

Balkongdør drei og vipp enkel rimelig mo

Balkongdør drei og vipp vindusdør er en meget enkel dør. Døren kan vippes inn i toppen for lufting, eller sideveis inn i rommet.

Døren leveres med dørklinke kun på innsiden, og det er ingen låsesystemer som kan leveres med døren. Døren kan kun åpnes fra innsiden.

Døren leveres med høy terskel og leveres kun med 2-lag glass.

Balkongdør utadslåene

Balkongdør enkel utadslående.jpg

Balkongdør utadslående utadslående balkongdør med klinke på begge sider. Leveres som standard med blindskilt ute, og låseknapp innvendig. Kan også leveres med nøkkel om ønskelig. Døren leveres med vindbrems som standard. Døren kan leveres med skjulte hengsler om ønskelig.

Leveres som enkel og dobbel dør.

Skyvedør enkel Smart.png

Smart-Slide skyvedør er anerkjent av Competition Jury Experts og har blitt tildelt gullmedalje under Budma messen hvor Smart-Slide skyvedør til uteplassen ble avholdt.

SMART-SLIDE skyvedører er den siste løsningen i segmentet skyvedører. De kjennetegnes først og fremst av gode tekniske egenskaper og brukervennlighet, som er et attraktivt alternativ til de tidligere brukte PSK / PATIO-dørene. Den innovative lukkemekanismen muliggjør enkel og intuitiv betjening, i likhet med løsningene som brukes i heis- og skyvedører, type HST. Spesialiserte vindusinnredninger sørger for at rammen etter opplåsing glir fritt og uten den minste motstand på skjulte vogner i forhold til den ikke-åpne delen av strukturen.

Balkongdør drei og vipp

standard

Dobbel Balkongdør dobbel drei og vipp.jp

Balkongdør drei og vipp

vindusdør

Balkongdør dobbel utadslående.jpg

Balkongdør utadslåene

Skyvedør Smart dobbel open.png
Skyvedør Smart dobbel.png

3549 9933

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by Fasadeglass AS. Proudly created with Wix.com